ĐỘI NGŨ

NHÂN VIÊN

TRẦN TRIỆU VỸ

CEO & Founder

NGUYỄN DUY PHƯƠNG

Kiến trúc sư

TRƯƠNG ANH DUY

Kiến trúc sư

BÙI NHƯ CHINH

Kiến trúc sư